Vooruit met de Governance of Enterprise IT (GEIT)

Elke organisatie heeft een vorm van bestuur nodig. Een bestuur dat het geheel kan overzien, niet alles in losse delen. Het is onwenselijk dat ICT op zichzelf staat als een moeilijk te temmen onderdeel waar weinig grip op is. Hoe pas je bestuur toe op ICT, zodat je het in het grotere belang van de organisatie kan bezien? De implementatie van een Governance of Enterprise Information Technology (GEIT) systeem zal daar in helpen. Het kan veel voordelen opleveren als het goed wordt gedaan.

Het invoeren van zo’n bestuurskader is uiteraard niet het doel op zich, het zal in dienst moeten staan van de belanghebbenden. Voegt het hen geen waarde toe of begrijpt niemand de uitkomsten, dan is de inspanning tevergeefs. De invoering vraagt om handvatten, want het laat zich niet kant en klaar uitrollen. Je zal eerst de behoefte van de organisatie moeten bepalen. De invoering gaat stapsgewijs, om zodoende waarde toe te voegen en de gewenste uitwerking te meten, in beweging te houden en te optimaliseren. Een framework biedt daarbij de ruimte voor maatwerk dat vereist is om het systeem passend te krijgen op de behoefte van de organisatie, in tegenstelling tot standaarden die naleving vereisen.

Organisaties die een gedegen bestuur hebben zien daar de vruchten van terug, zoals lagere kosten, meer grip op de zaak en toename van efficiëntie en slagvaardigheid. Van buiten ziet men dat je in control bent en risico’s beperkt weet te houden. Het is belangrijk dat men ziet dat een organisatie zorgvuldig omgaat met haar middelen, om te bevestigen dat investeringen goed besteed zijn. Organisaties die de zaken op orde hebben betalen minder kosten voor kapitaalverstrekking. Banken rekenen minder rente en verlenen meer kredietruimte als de risico’s lager zijn.

Een beproefd framework voor het implementeren van Governance of Enterprise Information Technology is bij uitstek COBIT, of voluit Control OBjectives for Information and related Technology. In volgende artikelen zal ik er verder op in gaan hoe een eigen beleidskader is op te zetten.