Kwaliteitsadviseur Informatiemanagement en ICT

In oktober 2017 ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging bij de eenheid Informatiemanagement en ICT van een groot ziekenhuis in de regio Utrecht, in een rol als kwaliteitsadviseur. Ik adviseer en begeleid het management in het vormen van beleid ten aanzien van kwaliteit.

Van belang is dat bestuurders zicht hebben op de vruchten die het beleid afwerpt en bevestigd zien dat de managers grip op de zaak hebben. Processen dienen continu verbeterd te worden en de afspraken moeten geborgd zijn, zodat de dienstverlening naar een hoger plan gebracht wordt.

Wet- en regelgeving is een sterke aanjager om de zaken goed op orde te hebben, waarbij het noodzakelijk is om vooruit te kijken en niet achter de feiten aan te lopen. Het bestuur wil zicht hebben op de bedrijfsvoering, zodat er verantwoording kan worden afgelegd en maatregelen worden getroffen waar nodig.

In mijn nieuwe werkveld zou ik graag in contact komen met collega’s die kennis en ervaring willen delen die zij hebben opgedaan. Met als doel een netwerk te onderhouden om van elkaar te leren. Via social media zoals Linkedin, maar ook in het echte leven, bij elkaar op de werkvloer.

Via deze blog wil ik diverse onderwerpen belichten die raakvlak hebben met het thema kwaliteit.