Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle artikelen op de website www.vanrongen.nl worden uit persoonlijke naam van de auteur gepubliceerd. Het beheer en eigendom van de site ligt ook in handen van de auteur. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan het de auteur op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.vanrongen.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de auteur. De auteur is daarvoor niet aansprakelijk.

Copyright

De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Links

De sites waarnaar vanuit www.vanrongen.nl wordt gelinkt, worden door de auteur regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de auteur voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. De auteur behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beĆ«indigen.

Opgesteld namens de auteur, Roel van Rongen, op 6 november 2017.